• Τηλ.: 210 3307079 Σόλωνος 120, Αθήνα 10681
Αποδείξτε ότι είστε άνθρωπος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.

Διεύθυνση: Σόλωνος 120, Αθήνα 106 81
Τηλ: 210 3307079 (Γραφεία)
Fax: 210 3834078
Email: info@nikasbooks.gr

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000291301000

Υποβολή έργων για έκδοση: publishing@nikasbooks.gr